Oh no! Some styles failed to load. 😵

Laparve gél ízületi balzsam áttekintés. Încărcat de

Tőzsdét Nagykanizsának. A dmbea kifejezett kMmeág ke«oiy, htV kiilw vára« helyzetéből folyó. Legutóbbi számában közölte a Zala a híradást, hogy Temesvárott a tegnapi nappal nyílott meg a vidék legelaÖ ára.

Oh no! Some styles failed to load. 😵

Ma pedig azt lehetettel vásni, hogy a kereskedelmi miniszter leirt Szeged városához, ajánlattételi e azölHvi W ezt arra nézve, mivel támogatná a kormánynak azt a szándékát, mellyel Segeden akar áru ét értéktőzsdét feláliitani.

Mindezek a elek nyilvánvalóan arra, vallanak, hogy Magyarország jelenlegi kormánya kiváló gondot fordít a magyar vidék kőzgaz-dasági viszonyainak teljenditésére, aminek egyik leghathatósabb eszköze a vidéki ára és értéktőzsdék felállítása. Itt van Nagykanizsán az 0. E-nek, az Országos magyar kereskedelmi egyesületnek fiókja, mely a a hagyományos kanfzsal lethargia varázsálmából most már taláncsak felébred és valóban a legszebb ered-ménnycl kecsegtető—akciójával, mint elsősorban is arra sikert ér el.

Rajta múlna, ha másként lenne. Valóban Igen sok és súlyos körülmény.

Pécs vagy ikár Szombathely is bármikor elérhetnek, ha mindjárt Mégannyi vicinális vasutat raknak is rá ezekre. Akármit mflvel a dunántull vasútépítési politika, Nagykanizsa mégis örökké gócpontja fog maradni Budapestnek s az egész Dunántul zömének Ausztria déli részével és az osztrák tengeri kikötővárosokkal, vaiaaint Bécs-nek- és északi Ausztriának Horvát- OrSZággal, SŐt az «""»VtiM tarlnmá.

Az agéez ünnepély aájfaiegyik kocsiból a mátikbi röpült a kis csipkerózsa. Hófehér, ápolt kezek kipták el s hajították izabilyoa ívben tovább. Az ünnep lolytaló-M. A vlrágcsata íjra elkezdődött, mig egy hirtelen jövő zápor M nem fejezte az igéntl.

Az ut közepén még mindig olt fekizlk a hb virág. Reggel atag üde, illatot volt, boldog volt, aki i—rtaahlía «a moat tárossá, elll-ponra ott fekizik a kociiuton. Szegény kicti rózaa, kinek kellenél te matt?

Magyar Spanyol

Késő aata volt már éa a zápor még mindig zuhogott. A gázlámpa lénye visszsverödött az eaóééeaáben; már caak egy-két ember ahteU az bcán, hogy mielóbb födél alá karMJön. Ax pt közepén Jött moet agy férfi éa agy a8, eléttflk Utal laány tlprgett Piazhoa, rongyot Ma kotdusgyerek volt. Melyik fogja megverni érte?

A férfiú rövid, könnyű kabát sárga nyakkendő volt, baja mélyen a hoMoKlka lógott, piszkoa kalapja a izemébe nyomva, az asszony nagyvirágot, rikító, de piszkoa ruhát vlaell, kócos, kiafltőtt hajjal, kihívó tekintettel.

Zsörtölődve haladtak ejnratás mellett. A rettenetes eső miatt nem jölt aa igazi előkelő, gazdag mi nép a virágciatára. Egy pár polgárral meg mll kezdjen az ember? Hisz azok ugy vigyáznak a zsebükre, mint a ssemOk világára.

Egész délsrtán nem akadt dohuk.

komi ízületi kezelés fájdalom a csípőízület csontainál

Semmi, de aeamt. Most taláa feküdjenek b egyetlen pohár bor nélkül? A kis kány sem koldult egy fillért sem Osaaa. Szitkozódtak, káromkodtak aa egész utón, majd laparve gél ízületi balzsam áttekintés asszony hirtelen rákiált a kicsikére. Az asszony bálba Ott. Ma d megtanítlak, vár csak. Mész oda, öonak. Siet» 11 wSHM? Oha va- gy unk testvérek. Az apám beteg, as anyámnak nincs munkája. Még ma egy, falatot aemettknk. Csak egy pár fillér! I Ezerszer fizeti azt vtaaza a Mindenkatói Két fillér volt a könyörgés eredménye.

Ahogy tovább mennek, a kis leány szó nálktt átadta anyjának. Alig voll öt-hat éves.

Sovány, gyenge teremtés. As arca szeplős, sáros, csúnya, visszataszító. Talán megmondatva, megfésülve, szépen felöltöztetve éa főleg mindenkitől szeretve, egy kedves arca, bájoa kh teremtéa lenne, de igy, ütve, vem, pta»-koaan egyszerűen utálaton váM. Süt, zokogott szegényke.

Hirtelen féltett kincsére, hervadt rózsájára pillantott, köayd felszáradtak a boldogan moeolygott. Hisz aaftl mindene volt a virág.

Ami másnak toxoa, neki életszükséglet. Pedig raindfc kevés, amennyit keret. Szegény kicsike. Nagykanizsán lehetséges. Tényképpen állapithatjuk meg, hogy egész Dunántul gabona és borkereskedői között ugy általános műveltség, mint szakképzettség és tekintély dolgában a kanizsaiak messze kimagasló helyet foglalnak el. Nem jelentőség nélkül való szempont ez, há arról van szó, hol, a Dunántul melyik városában helyezzék el e vidék elsfr árTS értéktőzsdéjét.

A tőzsde mellett ugyanis tözsdeblróságnak Is kell mfl-ködni, s hol vesznek ehhez kellő szak-képzettséggel, s ami a fő, megfelelő szaktekintéllyel rendelkező egyéneket olyan helyen, mint Kaposvár, Pécs, Szombathely, ahol azok a kereskedelmi életnek e terén abszolúte hiányzanak.

9. s z á m. Felelős szerkesztő: Dr. Forrai Judit DSc Founding Editor-in-Chief dr. Judit Forrai DSc

Amit a kanizsai tőzsdén vételi szándékkal idesereglőknek eladni nem lehetne, annak a feleslegnek bizonyára Igen nagy részét el tudnák helyezni a napról-napra nagyobb fejlődést mutató kanizsai gőzmalotnban-és sörgyárban, melyek évente sok ezer vaggon meny-nyiségü nyersterményt dolgoznak fel. Nagykanizsa városa az áru laparve gél ízületi balzsam áttekintés ér.

kenőcs a sportolók lábainak ízületeire gyulladás a térd felett

Gabonakereskedelme színvonalának olyan emelke- magához a virágot, másik kii keiével egy rongyos, piszkos ujságispot tart. Egyszer már leejtette, de kttWert viiszadufts kabátja alá. Betértek egy kOlvároii korcimába. Bort modellek. A petfoteumlámps sárga fénye meg-vQágitotta őket.

Igazi brtörő arcok.

kézízületi gyulladáskezelés térd tünetek rheumatoid arthrosisja

KörttUktntettek, A szomszéd asztalnál két livrés inai kártyázott Péni volt előttük. A nő meglökte könyökére!